Aktualności

Strona główna

32. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2019

Termin: 17 - 19 września 2019 r. Miejsce: ZIAD Bielsko-Biała SA

 

O stowarzyszeniu :

Celami Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego są:

  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i biznesowej,
  • działania w zakresie poprawy jakości wykonywania instalacji elektrycznych,
  • informowanie opinii publicznej o trendach na rynku urządzeń i usług elektroinstalacyjnych,
  • doskonalenie standardów umów na wykonanie usług elektroinstalacyjnych,
  • współpraca z innymi organizacjami w zakresie opracowania i poprawy norm dla branży elektroinstalacyjnej,
  • reprezentowanie interesów branży elektroinstalacyjnej oraz działalność lobbystyczna na jej rzecz,
  • działalność popularyzacyjna, wydawnicza i szkoleniowa,
  • promocja celów i efektów działań Stowarzyszenia.

LISTA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH


Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne

ul. T. Chałubińskiego 8 (40-e piętro)

00-613 Warszawa

Tel./fax:   22 826 02 62

 

NIP: 5252398269