Aktualności

Działania

W pierwszym roku działania Stowarzyszenie rozpoczęło działania prowadzące do realizacji celów statutowych. Zgrupowano je w trzech grupach tematycznych:

  1. Działania dotyczące Standaryzacji i Dobrych Praktyk czytaj więcej...
  2. Działania dotyczące Edukacji i Szkoleń czytaj więcej...
  3. Działania dotyczące Komunikacji z Rynkiem i Opinią Publiczną czytaj więcej...