Aktualności

Działania dotyczące Edukacji i Szkoleń

  1. Analiza aktualnego stanu i poziomu szkolnictwa (średnie, zawodowe) pod kątem potrzeb branży elektroinstalacyjnej;
  2. Opracowanie zakresu działań wsparcia/reaktywacji szkolnictwa pod kątem potrzeb branży elektroinstalacyjnej;
  3. Opracowanie planu przygotowania materiałów szkoleniowo-edukacyjnych dla szkół technicznych, zawodowych oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego o profilach elektrycznym oraz elektroinstalacyjnym;
  4. Działanie na rzecz pozyskiwania środków UE na rzecz dokształcania oraz kształcenia zawodowego.