Aktualności

Działania dotyczące komunikacji z rynkiem i opinią publiczną

  1. Opracowanie i publikacja strony internetowej;
  2. Opracowanie projektu i wybór logotypu PSE oraz zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym
  3. Prezentacja celów i działań stowarzyszenia na konferencjach prasowych: