Aktualności

Działania dotyczące Standaryzacji i Dobrych Praktyk

  1. Opracowanie wzorcowej umowy na wykonawstwo usług elektroinstalacyjnych;
  2. Opracowanie wzorcowej umowy na dostawy urządzeń oraz materiałów dla firm elektroinstalacyjnych;
  3. Uporządkowanie zagadnień związanych z uprawnieniami branżowymi dla inżynierów oraz techników z branży elektroinstalacyjnej:
    • dokonanie przeglądu aktualnych przepisów;
    • opracowanie planu nowelizacji przepisów;
  4. Przegląd aktualnego stanu norm dotyczących branży elektroinstalacyjnej i opracowanie propozycji zmian i aktualizacji.