Aktualności

Zebranie założycielskie

18.08.2011
Na początku lutego tego roku, w poznańskim Hotelu Sheraton doszło do pierwszego Zebrania Założycielskiego branżowego stowarzyszenia firm elektroinstalacyjnych.

Podczas zebrania w gronie kilkunastu dyrektorów największych polskich firm elektroinstalacyjnych rozmawiano o zapisach w statucie przyszłego stowarzy- szenia i omówiono zasady jego działania. To pierwsze zabranie założycielskie stowarzyszenia, jeszcze wtedy nie mającego nazwy, stało się platformą do wspólnych prac dla dobra branży elektroinstalacyjnej.

Przyjęty na zabraniu założycielskim projekt statutu stał się podstawą do rejestracji Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego, które nastąpiło 12 marca 2007 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276239.