Aktualności

Wybór nowych władz PSE

10.04.2015

W dniu 26.03.2015 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Członkowie Stowarzyszenia dokonali wyboru Władz Stowarzyszenia

W wyniku wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd Stowarzyszenia w osobach:

Prezes PSE - kolega Zbigniew Winkiel (Prezes AGAT S.A. Koluszki )

Wiceprezes PSE - kolega Wojciech Sidziński (Wiceprezes Elektromontaż Kraków S.A.)

 

Prezes Zbigniew Winkiel do prac Zarządu zaprosił kolegę Andrzeja Diakuna powierzając funkcję Pełnomocnika Zarządu PSE, doceniając jego zaangażowanie i inicjatywę niezbędną do realizacji nowych wyzwań i kierunków działalności PSE w nowej kadencji 2015-2017.

Walne Zgromadzenie podziękowało ustępującemu Zarządowi za przeprowadzenie Stowarzyszenia w cięzkim okresie 2013 - 2015, gdzie praca społeczna nie spotykała się z uznaniem i zrozumieniem szczególnie na styku z administracją państwową.

Ustępujący Prezes kolega Jacek Faltynowicz (Elektrobudowa S.A.) podziękował członkom zwyczajnym i wspierającym za współpracę i zgłosił, że nie będzie kandydował do Władz Stowarzyszenia w kolejnym okresie, życząc powodzenia i deklarując swoje wsparcie i zaangażowanie

Piotr Gondek

Sekretarz PSE