Aktualności

Zmiany w prawie technicznym (cz.1)

07.08.2016

Szanowni Państwo!

Członkowie i Sympatycy

Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego

 

Uprzejmie informujemy, że 2016 rok przynosi nam duże zmiany w zakresie oznaczania wyrobów znakiem CE.

Informujemy, że zmiany, jakie weszły w życie w tym zakresie to:

  • Od kwietnia 2016 r. obowiązują nowe wymagania dla 8 dyrektyw związanych z oznaczeniem CE!

( w tym dyrektywa LVD, EMC, ATEX i inne,)

  • Obowiązek wystawiania nowych deklaracji zgodności UE
  • Obowiązek tłumaczenia deklaracji oraz instrukcji użytkowania na język użytkownika,
  • Obowiązek przeprowadzania i dokumentowania analizy i oceny ryzyka,
  • Nowa Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku!
  • Dostarczaniem użytkownikowi instrukcji użytkowania,
  • Nowe wymagania dotyczące oceny ryzyka dla Systemów Zarządzania Jakością według ISO 9001
  • Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla Dyrektyw Nowego Podejścia

 

Zmiana te to efekt wprowadzonego w 2008 r. tzw. „nowego pakietu legislacyjnego” (New Legislative Framework), który porządkuje zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności produktów w krajach UE i EOG. (Unia Europejska oraz Europejski Obszar Gospodarczy.

Informujemy, że PSE ma obecnie przygotowane szkolenie połączone z analizą przypadków połączoną z konsultacjami w systemie otwartym oraz zamkniętym dla odbiorców.

W prosimy o pytania

Pozdrawiam

Piotr Gondek

Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego

Zastępca Przewodniczącego Rady Normalizacyjnej