Aktualności

Badanie ankietowe Instytutu Badań Edukacyjnych

12.03.2018

Badanie ankietowe Instytutu Badań Edukacyjnych, na rzecz zapewniania adekwatności kompetencji kluczowych pracowników dla potrzeb rynku pracy.

 

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w badaniu ankietowym Instytutu Badań Edukacyjnych, który realizuje projekt "Network for future innovation of major competences in vocational education and training in construction" NETconVET). Projekt ten realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

Celem przyświecającym projektowi jest nawiązywani i zacieśnianie współpracy na rzecz zapewniania adekwatności kompetencji kluczowych pracowników dla potrzeb rynku pracy.

Ankiety dotyczą następujących zagadnień:

1. Modelowanie Informacji o Budynku (Building Information Modelling, BIM)

2. Uczenie się w miejscu pracy (Work-based learning, WBL)

3. Przechodzenie z/do systemu kształcenia zawodowego

4. Digitalizacja w kształceniu zawodowym – wypełnić ją mogą (z dowolnej branży):

- pracodawcy (ankieta 4a),

- dyrektorzy szkól zawodowych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (ankieta 4b),

- uczniowie będący po lub w trakcie praktyk zawodowych (ankieta 4c).

Będziemy niezmiernie wdzięczni za wypełnienie załączonych ankiet. Będziemy również zobowiązani za przekazanie ankiet do wypełnienia innym przedstawicielom branży budowlanej. Z góry serdecznie dziękuję w imieniu Instytutu i swoim za wsparcie w uzyskaniu jak największej liczby wypełnionych ankiet.

Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres: a.poczmanska@ibe.edu.pl do czwartku 15 marca 2018 r.

 

Materiały:

Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

Kwestionariusze:

Digitalizacja firmy

Digitalizacja nauczyciele

Digitalizacja praktykanci

BIM

WBL

Transition