Aktualności

Szkolenia ekspertów na Targach ELEKTROTECHNIKA 2019

22.02.2019

Jeżeli jesteś:

-projektantem, inspektorem nadzoru lub kierownikiem robót
-osobą odpowiedzialną za gospodarkę energetyczną lub zabezpieczenie techniczne w zakładzie pracy
-osobą odpowiedzialna za eksploatację urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy
-osobą odpowiedzialna za eksploatację urządzeń i sieci w energetyce
-instalatorem

skorzystaj z okazji i weź udział w szkoleniach prowadzonych przez ekspertów w trakcie Targów ELEKTROTECHNIKA 2019 w Warszawie.

Wybierz jedno z szesnastu szkoleń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, które nie tylko da Ci kompendium wiedzy o aktualnych przepisach ale pozwoli poznać najnowsze rozwiązania i ich zastosowanie z zakresu:

-problemów technicznych związanych z projektowaniem i odbiorem instalacji
-zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków
-bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem
-inteligentnych systemów oświetleniowych
-elektromobilności w polskich miastach
-oszczędności energii w budynkach i przemyśle
- prawa budowlanego

https://elektroinstalacje.pl/szkolenia-i-warsztaty/