Aktualności

Pierwsze działania PSE

29.08.2011
Grupa robocza ds. standaryzacji i dobrych praktyk opracowała dokument Dobrych Praktyk.

23 zapisy mają na celu udoskonalić standardy zawieranych ze Zleceniodawcami umów na wykonanie usług i urządzeń elektroinstalacyjnych. Każda z firm należących do Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego będzie starała się wprowadzać w życie zapisy z listy dobrych praktyk podczas negocjacji kontraktów ze zleceniodawcami.

Oprócz listy dobrych praktyk PSE opracowało zbiór złych praktyk, które należy eliminować pod czas negacji umów.

Dobre i Złe Praktyki