Aktualności

Porozumienie z SEP

29.08.2011
Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne zawarły porozumienie o współpracy.

We wtorek, 13 maja podczas poznańskich Targów ExpoPower 2008, w trakcie konferencji prasowej podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP) a Polskim Stowarzyszeniem Elektroinstalacyjnym (PSE), na mocy którego obie organizacje zadeklarowały podjęcie współpracy. Jest to pierwsze tego typu porozumienie między stowarzyszeniem branżowym o charakterze naukowo-technicznym (SEP) a stowarzyszeniem skupiającym największe firmy branży elektroinstalacyjnej (PSE).

Strony reprezentowane przez prezesów obu stowarzyszeń – Andrzeja Boronia (wiceprezesa SEP - na zdjęciu powyżej po lewej stronie) oraz Romana Przybyła (prezesa PSE), zobowiązały się wielu wspólnych działań, między innymi do wdrożenia systemu certyfikacji firm elektroinstalacyjnych, promocji idei bezpiecznego użytkowania instalacji elektrycznych, realizacji prac badawczych mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych, rozwijania działalności innowacyjnej, normalizacyjnej oraz edukacyjnej, promocji i wspierania działań w różnych gremiach środowiska inżynierskiego, wymiany informacji i doświadczeń oraz rozwijania więzi koleżeńskich i zawodowych.

Dodatkowo wspólne działania Stowarzyszenia Elektryków Polskich a Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego będą prowadziły do organizowania seminariów, sympozjów, konferencji naukowo-technicznych a także szkoleń i działalności wydawniczej.