Aktualności

III Konferencja PSE - "Nowe idee w elektroenergetyce i elektroinstalacjach"

18.04.2012

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne oraz firmy do niego należące od początku powołania Stowarzyszenia biorą czynny udział w realizacji rozwoju inteligentnych sieci energetycznych. Realizacja  tego tematu w Polsce to kontynuacja regulacji UE, które są prowadzone  od lat. Regulacje te są kontynuacją regulacją III Pakietu Liberalizacyjnego oraz Agendy Cyfrowej Unii Europejskiej. 

Program konferencji organizowanej przez PSE na targach EXPOPOWER w dniu 09.05.2012:

PROGRAM KONFERENCJI

PREZENTACJA "Inteligentna rozdzielnica SIVACON"