Aktualności

Stowarzyszenie

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (w skrócie PSE) powstało w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych.

PSE to stowarzyszenie użyteczności publicznej, które działa w oparciu o ustawę Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 31 maja 2001 r. Zostało zarejestrowane 12 marca 2007 roku w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego w Warszawie, w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276239.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, przy Ul. Chałubińskiego 8

Honorowe członkostwa PSE

 

Puchar PSE